Warmte-Koude Opslagsystemen

Installaties voor de verwarmingstechniek staan tegenwoordig flink in de belangstelling. Er zijn wereldwijd bindende afspraken gemaakt om de CO2-emissie drastisch te beperken. Dit vergt de inzet van andere technieken.

Vroeger toen de energieprijzen bijzonder laag waren en de CO2-doelstellingen nog niet waren geformuleerd, bleken warmte-koudeopslagsystemen (wko) zelden financieel haalbaar. Ze vormden meestal voorbeelden van state of the art installatietechniek waarmee vastgoedontwikkelaars hun gebouwen breed onder de aandacht konden brengen. Nu zijn bodemopslagsystemen voor vele toepassingen haalbaar geworden.

Intussen hebben wko-installaties een steeds groter aandeel in de lagetemperatuurenergievoorziening door de energieprijzen en de streng geformuleerde CO2-doelstellingen.

F.W.O. (Fred) de Lede

Over de auteur:
Fred de Lede (Adviesburo F.W.O. de Lede) werkte als senior adviseur Werktuigkundige installaties bij onder meer Kats & Waalwijk BPM B.V. en Sweco (voorheen Grontmij Nederland). Tevens is hij auteur van enkele boeken w.o. Klimaatbeheersing 1 Warmtetechnieken (verkrijgbaar bij Vakmedianet).